Tips

Nog wat handige tips…

Username:
MP_julliegroepsnummer (bijvoorbeeld MP_01)


Wachtwoord server Vault01:
Het wachtwoord dient door jullie gevormd te worden door (ict) woorden te verzamelen uit de gestolen documenten. Deze woorden staan verspreid over alle documenten. In totaal bestaat het wachtwoord uit 4 woorden in één van de volgende formats (streepjes zijn onderdeel van het wachtwoord):


xxxxx-xxxx-xxx-xxxxxxx
xxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxx
xxxxxxxx-xx-xxx-xxxxxxx
xxxxxx-xxxx-xxx-xxxxxxx
xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx

Goed om te weten: Met dit zelfde wachtwoord kan ook het beveiligde bestand op de server worden geopend waarin de hacker een boodschap heeft achtergelaten. Per groep heeft de hacker een bestand achtergelaten.

Hint: Ga op zoek naar het woord in het document waar tussen haakjes jullie groepsnummer staat. Voorbeeld: Internet (14)

Het is aan jullie om deze 4 verzamelde woorden in de juiste volgorde te zetten om de kluis (server Vault01) te open. Er zijn maximaal 16 mogelijkheden. De hacker is slim geweest en heeft alle groepen allemaal verschillende woorden toegewezen.

Bijzonderheden:
Mocht je andere bestanden tegenkomen waar een wachtwoord op staat….
Probeer dan eens het volgende wachtwoord: R0m@SH@rFrC@FR of b7Nkd342X2E5vRbZ of één van de meest gebruikte wachtwoorden. Deze zijn te vinden op internet.


O ja, niet alle documenten zijn direct leesbaar omdat de hacker deze heeft versleuteld, beveiligd of onleesbaar heeft gemaakt. We hebben zelfs begrepen dat er een Caesar Shift is toegepast op sommige documenten. Het is aan jullie om deze 20 documenten te vinden, te ontcijferen en de identiteit van de hacker te onthullen.